Zbiornik wody zasilającej

Zbiornik wody zasilającej z kolumną odgazowania termicznego przygotowujący wodę zasilającą kotła parowego o wysokiej jakości i temperaturze. Woda zasilająca jest wolna od składników powodujących jej nadmierną agresywność oraz nie zawiera gazów (tlen i dwutlenek węgla). W celu odgazowania, woda uzdatniona i kondensat tlenowy wprowadzane zostają do kolumny odgazowywacza termicznego wykonanego ze stali 304, gdzie są podgrzane powyżej 100ºC, przy wykorzystaniu pary. W ten sposób odgazowana woda spływa przez kaskady odgazowywacza termicznego do zbiornika wody zasilającej wykonanego ze stali kotłowej. Kondensat beztlenowy (taki, który nie ma kontaktu z atmosferą) jest bezpośrednio wprowadzany pod lustro wody. Do zbiornika wody zasilającej dozowane są preparaty chemiczne przez inżektory ze stali nierdzewnej. Preparaty te podnoszące PH raz wiążą resztki gazów co zabezpieczająca kocioł parowy i instalacje przed korozją. Dla zapewnienia wymaganej wielkości napływu wody na pompy zasilające, zbiornik z kolumną umieszczony jest na konstrukcji nad pompami.

Wyposażenie zbiornika wody zasilającej z kolumną odgazowania termicznego:

Sterowanie:

System automatyki realizuje zadania:

System automatyki realizuje:

Na panelu operatorskim widoczny jest uproszczony schemat technologiczny akumulatora pary i jego urządzeń. Każde urządzenie jest monitorowane, zaś status jest przedstawiony za pomocą zmieniającej się kolorystyki danego urządzenia. Panel operatorski jest wyposażony w pamięć przenośną w postaci pendrive`a, na którym zapisywane są historie alarmów i trendów. Na pendrivie znajduje się również kopia zapasowa projektu, co w przypadku trwałego uszkodzenia panelu, umożliwia wgranie oprogramowania bez konieczności wzywania serwisu.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.