Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Sali Sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle.