Dostawa, projekt i montaż kotłowni parowych o wydajności 26t/h Po=24bar, modułu pompowego i redukcji ciśnienia gazu w Spółdzielni Mleczarskiej „BIELMLEK” w Bielsku Podlaskim dla potrzeb nowej proszkowni.