Instalacje c.o., wod-kan i trzy węzły ciepłownicze zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Chopina w Górze Kalwarii.