Rozpoczęliśmy kolejną inwestycję na zlecenie Honeywell. Tym razem wykonujemy instalację odzysku ciepła ze ścieków technologicznych odprowadzanych z zakładu Fabryki Kosmetyków i Wyrobów Perfumeryjnych P&G do oczyszczalni ścieków.

Zakres wykonywanych robót obejmuje:

  • instalację technologiczną odzysku ciepła;
  • sieci zewnętrzne pompowe i grawitacyjne ścieków technologicznych;
  • zmianę sposobu odprowadzania kanalizacji ze Stacji Uzdatniania Wody.