Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, instalacji kanalizacji i instalacji hydrantowej budynku.