Modernizacja kotłowni gazowej o mocy 6 MW w kotłowni osiedlowej w Węgorzewie.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Węgorzewo.