Kotłownia parowa o wydajności 2t/h x 12 bar, z kotłem ICI Caldaie wyposażonym w dwa ekonomizery spalin suchy i kondensacyjny oraz modulowany niskoemisyjny palnik gazowym Riello.

Zainstalowano również układ wykorzystania ciepła z ekonomizera kondensacyjnego oraz technologię kotłowni parowej z termicznym odgazowaniem wody.

Woda uzupełniająca obieg zostaje uzdatniona z wykorzystaniem procesu odwróconej osmozy.