Wykonanie kotłowni parowej węglowej o mocy 1,8 t/h w budynku firmy BAXTER w Tykocinie