Modernizacja kotłowni osiedlowej o mocy 2,4 MW oraz sieci cieplnej przy kotłowni w Sejnach przy ul. Parkowej i ul. E.Plater

Inwestor: Gmina Miasta Sejny