Wymiana wyeksploatowanych dry-cooler’ów na nowe dry-cooler’y firmy GEA, przebudowa instalacji chłodzenia wraz z zamontowaniem pomp firmy Grundfos oraz modernizacja instalacji zraszania urządzeń.

Poniżej link do filmu przedstawiającego proces schładzania adiabatycznego dry-cooler’ów:

Dry-cooler schładzanie adiabatyczne