Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w OSiR Żoliborz.

Inwestor: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.