Modernizacja węzła cieplnego para-woda dla potrzeb c.o., c.t. i c.w.u. Zakładu PEPEES w Łomży.