Rozbudowa kotłowni parowej do 3,7 t/h wraz z dostawą nowego kotła LOOS UM-B z ekonomizerem, a także budowa węzłów para – woda i modernizacja gospodarki energetycznej zakładu Rozlewni wód HOOP w Bielsku Podlaskim.