Instalacja wentylacji mechanicznej z centralami firmy SystemAir, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania oraz instalacji tryskaczowej TYCO. 20 mieszkań realizacja na terenie fabryki NordHus S.A.

Inwestor: Norsk Boigutvikling AS