Czterofunkcyjny, równoległy węzeł ciepłowniczy zbudowany z modułów: centralnego ogrzewania 1021kW oraz 114kW, ciepła technologicznego 100kW oraz ciepłej wody użytkowej 77kW.
Zasilanie poszczególnych obiegów węzła realizowane z wykorzystaniem wymienników ciepła oraz pomp obiegowych, zabezpieczonych naczyniami wzbiorczymi i zaworami bezpieczeństwa.
W celu zabezpieczenia urządzeń przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowano odmulacze z filtrami z siatką 400 oczek/cm2.