Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z centralami VTS oraz c.o. Sali Sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie