Przebudowa kotłowni z węglowej na opalaną drewnem o mocy 375 kW w Zespole Szkół w Tykocinie.

Inwestor: Gmina Tykocin